Jak na vlhké zdi

Jak na vlhké zdi

Výchozí situace

Předmětem studie bude zhruba 100 let starý kamenný dům místy porostlý břečťanem. Kvůli špatně vyměřeným odtokům a podzemní vodě docházelo k vzlínání, mokrým skvrnám na zdi a odpadávání omítky (dům byl v zimních měsících téměř neobyvatelný kvůli neexistující izolaci).

Sanaci domu jsme rozdělili do několika kroků:

1. Odstranění porostu a omítky

Břečťan jsme kompletně strhali, koupili pneumatické kladivo a sundali 100 % omítky na postižené stěně. Výsledek sice nebyl příliš reprezentativní (třeba kvůli vyčnívajícímu elektrickému vedení), nicméně stěně to umožnilo lépe dýchat – vlhkost začala ihned klesat a zastavila se o metr níže.

2. Vykopání příkopu

Mazlavá, jílovitá hlína společně s kameny vystačila minimálně na tucet dní usilovné práce. Hloubku příkopu jsme určili na 0,75 m (i vzhledem k základům domu) a dno příkopu bylo potřeba pečlivě zarovnat válcem – a samozřejmě zachovat odtokový spád.

3. Izolační vrstva

Skládala se zejména z paratěsné fólie a písku. Fólii jsme nařezali na výšku cca 1 m (tzn vyšší, než hloubka příkopu) a přiložili těsně ke stěně – její stabilní pozici pak zajistilo zavezení jemným pískem a štěrkem zhruba do výšky půl metru.

4. Betonování & pokládka

Na závěr sanačního procesu jsme cca 60 cm od okraje domu vybetonovali chodník který společně s pískem a fólií pomáhá odvádět vodu od domu (stejnou službu zastane i zídka),. Na samotný štěrk buď nepoložíme nic, nebo zvolíme mobilní varianty – dlaždice, plechy atd. (musíme si totiž zachovat možnost jednoduchého odkrytí a úprav příkopu).

A jak vypadá přední strana domu po sanaci?