Montáže zateplovacích systémů

Dobře provedený tepelně izolační systém vytváří ideální stavebně – fyzikální stav – chrání stavbu jak před chladem v zimě a horkem v létě, tak před ostatními nepříznivými povětrnostními vlivy vně nosné konstrukce objektu. Toto vede k podstatnému snížení provozních nákladů na vytápění a údržbu objektu, což následně přináší rychlou návratnost vložené investice.

V této oblasti Vám nabízíme:

  • kompletní profesionální služby vč. návrhu tepelné izolace
  • řešení detailů fasády
  • návrh barevného členění
  • zohlednění paropropustnosti obvodového pláště při návrhu použitého systému
  • realizici fasády na klíč odborně vyškolenými pracovníky

Dodávka fasády zahrnuje:

  • zpřístupnění použitím lešení či závěsných lávek
  • montáž klempířských prvků
  • úpravu hromosvodů
  • řešení soklů, okapových chodníků a všech dalších přidružených stavebních prací

Námi montované tepelně izolační systémy plně vyhovují požárně bezpečnostním požadavkům kladeným na dodatečné zateplení fasád objektů a jsou certifikovány Státní zkušebnou.

Na provedené práce poskytujeme záruku 5 let.