Odstraňování plísní

V poslední době se současně se zvyšováním cen za energie, zvláště cen za teplo, zvyšuje i počet výskytů plísní v bytech. Odstraňování příčin vzniku a výskytu plísní je jednou z mnoha činností, kterou se zabýváme.

Plísně jsou mikroorganismy, které se odborně nazývají mikroskopické vláknité houby. Plísně produkují množství rozmnožovacích výtrusů – spór, které se z narostlého podhoubí uvolňují do vzduchu a při svém růstu uvolňují do okolního prostředí těkavé látky, které mohou alergizovat.

Likvidace plísní v obytných budovách není již jen estetickou úpravou, ale cíleným zásahem.

Práce nutné k odstranění plísní:

  • prohlídka bytu – kontrola stavu a funkčnosti oken, systému odvětrání, povrchové úpravy povrchů stěn (tapety, disperzní malby, atd…)
  • seznámení uživatelů s příčinou vzniku výskytu plísní, zdrojích vlhkosti v bytech, s možnou prevencí
  • odstranění plísní: chemickou nebo biologickou cestou

Další práce související s odstraněním plísní:

  • zateplení spár mezi rámem oken a obvodovým panelem
  • otmelení rámů oken z vnější strany
  • odstranění výplně dilatačních spár panelů a zateplení těchto spár a hydroizolace (tmelem, páskou, atd…)
  • lokální oprava živičné krytiny
  • doplnění tepelné izolace v mezistřešním prostoru
  • montáž závětrných lišt (pod střechou)