Sanace vlhkého zdiva

Na omítku, jako dokončovací prvek většiny budov, jsou kladeny velmi vysoké nároky. Jejím účelem je zakrýt stavební konstrukci tak, aby vedle estetických požadavků byly splněny i požadavky ochranné.

Narušení zdiva vlhkostí zapříčiňují vlivy jako:

 • déšť a sníh
 • kondenzace vlhkosti
 • hydrostatická vlhkost
 • vzlínající voda
 • klimatické vlivy (vlhkost a teplota vzduchu, sluneční záření)
 • rozpustné soli

Tyto vlivy působí ve vzájemné kombinaci.

Ve vlhkém zdivu dochází ke korozi železa, hliníku, mědi a jiných kovů. Soli a jejich hydráty ucpávají na povrchu zdiva póry a zmenšují přirozené odpařování vlhkosti povrchem zdiva do okolní atmosféry. Soli pak zůstávají na povrchu omítky popř. na zdi ve formě výkvětů.

Výsledkem je pak narušení vzhledu objektu, jelikož skvrny na zdech do sebe znovu nasakují vodu. Stále provlhčené a solemi napadené konstrukce pak krystalizačním tlakem a působením mrazu způsobují (kromě vytváření vlhkostních map, výkvětů solí, odlupování nátěrů) destrukci omítek a následně destrukci konstrukce staveb.

Také vlhký povrch zdiva je živnou půdou pro růst mikroorganizmů (dřevokazných hub, plísní apod.). Tyto mikroorganizmy mohou ovlivnit i zdraví osob.

Obranou proti vzlínající spodní vodě jsou různé konstrukční možnosti:

 • podřezávání zdiva s vložením hydroizolačních pásů, chemické injektáží clony, drenáže atd.

Při vyšší vlhkosti se doporučuje zabránit pokračování vzlínání vlhkosti dodatečným vytvořením horizontální zábrany např. vložením hydroizolací (nerezový plech, sklolaminátové desky apod.).

Úprava horizontálních a vertikálních izolací by měla být vždy prvotním krokem při nápravě posuzované zasažené konstrukce. Použití sanačních omítek by mělo být dalším pracovním postupem pro vlhkostí zasažené konstrukce.

Spojení sanačního zákroku a použití sanační omítky = vytvoření sanačního systému.
Vertikální izolace zdiva pod terénem a použití drenážky ve štěrkopískovém zásypu jsou další velmi účelná opatření, doplňující účinnost sanačních omítkových systémů.Hlavní složkou sanačních systémů však zůstávají průmyslově vyráběné suché sanační omítkové směsi.

Výhody sanačních omítek

 • vysoká propustnost vodních par (umožňuje odvlhčení zdiva díky intenzivnímu pohybu vodních par přes omítku do vnějšího prostředí)
 • homogenita směsi (zaručuje zabezpečení stejných vlastností po celé ploše omítky)
 • vysoký obsah pórů (dopomáhá k ukládání zkrystalizovaných solí v omítce, aniž by způsobily její porušení)
 • vodoodpudivá úprava omezuje přímý přístup vody v tekuté fázi jak z podkladu, tak z vnějšího prostředí

Upozornění

Sanační omítky nebudou fungovat, pokud jejich povrch uzavřeme nevhodným neprodyšným nátěrem. Zcela nevhodné jsou nátěry s obsahem akrylátové disperze. Vhodné jsou silikátové nátěry nebo siloxanové nátěry (ty v exteriérech zároveň zabezpečí omítku proti vnikání srážkové vody). Do interiéru je velmi vhodné také i obyčejné vápenné mléko. Nejlepší ale je s malováním počkat do vyschnutí zdiva.

Při aplikaci sanačních omítek je nutné dodržovat technologické přestávky.

I když povrch sanační omítky bude suchý, v průběhu vysychání se z něho bude uvolňovat vlhkost. Proto nově omítnuté stěny musí až do vyschnutí zůstat volné. Tam, kde bude ke stěně přistavena např. skříň, dojde k vystoupení vlhkosti na povrch i u sanační omítky.

Naše firma provádí sanace sanačními systémy CEMIX, BAUMIT, SAINT-GOBAIN WEBER TERRANOVA atd. V rámci komplexní regenerace panelových objektů provádíme také sanace železobetonových panelových konstrukcí uceleným systémem SAINT-GOBAIN WEBER TERRANOVA