Protipožární nátěry

Provádíme protipožární nátěry, jsme držitelé osvědčení od firmy Promat s.r.o.

Každý objekt má své nosné konstrukce – svou kostru. V případě požáru je nutné tyto důležité prvky stavby ochránit a zajistit tím stabilitu objektu pro dobu potřebnou k evakuaci osob a také k zajištění účinného zásahu jednotek HSZ.

Proto Promat vyvinul další možnou alternativu k již dobře známým ochranám nosných konstrukcí, kde stále velice dobře fungují systémy tvořené: deskami PROMATECT, PROMAXON, nátěry na ocel PROMAPAINT, nátěry na dřevo PROMADUR.

 

Nátěr na ocel PROMAPAINT:

Je požárně ochranná nátěrová hmota pro nosníky, sloupy, příhradové pruty z oceli.

Nátěr na ocel je určen k vnitřnímu použití v budovách a otevřených halách.

 

 

Nátěr na dřevo PROMADUR:

Je požárně ochranný nátěr, který působením ohně a žáru zpěňuje a v případě požáru uzavírá a chrání podklad.

Nátěr se používá ke zvýšení požární odolnosti dřevěných konstrukcí, ke snížení stupně hořlavosti dřeva na  „B“ a snížení indexu šíření plamene po povrchu na Is = 0,0 mm/min. (PROMADUR color – Is = 50,0 mm/min.).