Regenerace panelových objektů

Komplexní rekonstrukcí uspoříte 40 – 60% nákladů na vytápění.

V rámci rekonstrukce panelových domů provádíme:

Hydrofobizace plášťů panelových objektů

Aplikací hydrofobizačního přípravku na pláště panelových objektů docilujeme minimální nasákavosti povrchu panelů, a tím i jejich daleko lepší odolnosti proti průsaku srážkové vody, a tím vznikajících škod.

Hydrofobizované silikátové porézní materiály potom vykazují následující vlastnosti:

  • snížení špinivosti tím, že při dešti dochází k opláchnutí povrchu a nedochází k vsáknutí prachu do podkladu
  • nedochází k vymývání rozpustných podílů, a tím ke zvyšování nasákavosti povrchů a snížení životnosti materiálu působením mrazu v zimním období
  • nedochází k působení kyselých dešťů, které reagují s alkalickou složkou silikátů, a tím snižují jejich životnost
  • zůstává zachována původní tepelná izolace zejména zdících silikátových materiálů

Partnery při rekonstukci nám vždy jsou Správci nemovitostí