Úprava vstupů bytového domu

Úprava vstupů bytového domu

Družstvo – Klukovická ulice, Praha 5

Úprava vstupů v ulici Klukovická, Praha 5.

Rok 2013 – objem zakázky 266 000,-Kč bez DPH.